Alg. voorwaarden, privacy en aanmelden

Hoe werkt het aanmelden?

Bij Sama werken we met het boekings- en betalingssysteem van Pay 'n Plan. In 2 stappen ben je aangemeld: 

lessen


Stap 1:

Ga naar tarieven en bestel  je product.

Stap 2:

Meld je aan voor de les van jouw keuze in ons rooster.

workshops


Stap 1:

Kies je workshop

Stap 2:

Ga naar de datum van je workshop in ons rooster en meld je aan.

Betreft het meerdere data? Meld je dan voor elke datum 1 voor 1 aan.


Algemene voorwaarden & privacy verklaring


OOK WEL GEBRUIKSAANWIJZING OF SPELREGELS GENOEMD ;)

 

1. ALGEMEEN

Reserveren en/of deelname aan één van de lessen of andere activiteiten betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.

 

2. BETALINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Er wordt gewerkt met het betaal- en boekingssysteem van  Pay n Plan. Mocht je na het volgen van een proefles of  introductiepakket besluiten om je aan te melden voor een abonnement, dan verbind je je via doorlopende maandelijkse automatische incasso voor onbepaalde duur. Voor de prijs van je abonnement kan je resp. 4, 5 of onbeperkt reguliere lessen in de maand volgen volgens ons reguliere lesrooster. 

 

Reguliere lessen zijn de lessen die in zwarte letters op ons rooster staan. Deze zijn te volgen met je abonnement.

 

De weken dat er geen les is (en je dus geen reguliere lessen kan volgen volgens ons lesrooster) zijn de vakanties in de zomer (4 weken) en in de winter (2 weken). Deze lessen zijn verrekend in het maandbedrag van je abonnement.

Deze heb je dus niet betaald. De maandelijkse afschrijving loopt gewoon door en blijft hetzelfde. 

 

3. OPZEGTERMIJN

Je kan per maand opzeggen.

Opzeggen dien je te doen middels een email, waarop je een bevestiging van je opzegging van ons krijgt. Na de bevestiging van onze kant is je afmelding geldig. 

Hierin willen we graag benoemen, dat het soms kan zijn dat je automatische incasso al in de batch (zoals ze dat noemen) zit. Dan kunnen we je afschrijving in die maand niet meer stopzetten. Dan moet je 1 maandje wachten. 

Om zeker te zijn houdt dit in, dat je dit minimaal 2 weken voor de afschrijvingssdatum (op je bankafschrift te zien) van je abonnement moet doen. 

 

Het werkt in het systeem zo: 

  • Wanneer je een abonnement neemt, op willekeurig welk moment in de maand, krijg je voor diezelfde maand het aantal lessen van het abonnement wat je hebt gekozen. Bijvoorbeeld 5 lessen.
  • iedere laatste van de maand vervallen deze lessen, en iedere eerste van de maand krijg je weer 5 nieuwe lessen.
  • Het bedrag wordt altijd afgeschreven rond de datum waarop je je eerste betaling hebt gedaan en geldt voor de maand waarin de betaling plaatsvindt.
  • Was je eerste betaling was ooit op de 11e, en je zegt op, stopt je abonnement ook op de 11e. 
  • Concreet betekent dat, dat je dan tot 11e van de opzegmaand van je abonnement gebruik kunt maken.
  • Het dus aan te bevelen om minimaal 2 weken hiervoor op te zeggen .
  • Resumé: je betaalt 1x per maand en krijgt 1x per maand het aantal lessen van jouw abonnement naar keuze.

4. VAKANTIES, FEESTDAGEN & ZIEKTE OF AWEZIGHEID DOCENT

In de kerstvakantie is er geen les. In de zomervakantie (regio Midden Nederland) is er ook 4 weken geen les volgens het reguliere lesrooster. De precieze data van de zomerstop wordt altijd tegen die tijd gecommuniceerd.

De weken dat er geen les is (en je dus geen reguliere lessen kan volgen volgens ons lesrooster) zijn de vakanties in de zomer (4 weken) en in de winter (2 weken). Deze lessen zijn verrekend in het maandbedrag van je abonnement.

Deze heb je dus niet betaald. De maandelijkse afschrijving loopt gewoon door en blijft hetzelfde. 

 

Het kan ook zijn dat we ervoor kiezen om een zomerrooster te draaien, dan heb je mazzel ;)))

 

In alle andere (school)vakanties loopt het reguliere rooster gewoon door.

 

Op officiële feestdagen is er ook geen les. Deze ‘losse’ feestdagen waarop er geen les is, kan je eventueel op een ander moment die maand inhalen. Meld je daarvoor gerust aan via het rooster op de website of in de app bij agenda.

Op 4 mei is er gewoon les, omdat er de tijd is tussen de lessen van 19.45u - 20.15u is, waarin een ieder zijn eigen invulling geven hoe die dat wil doen.

 

 Bij ziekte of afwezigheid van een docent zullen we altijd ons uiterste best doen voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet lukken, kan je je altijd inplannen bij één van de andere lessen in het rooster.

 

Bij 2 aanmeldingen of minder behoudt Sama Sangha VOF zich het recht voor de les te cancellen. Ook dan kan je je inplannen bij één van de andere lessen in het rooster.

 

5. NIET AANWEZIG/INHALEN

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn voor de les waarvoor je je eerder aangemeld hebt, kan je je ook afmelden, uitschrijven. Dit kan tot maximaal  2 uur voor de aanvangstijd van de les kosteloos. Daarna komt je les te vervallen. Zeg je voor die tijd af, kan je je les gebruiken om op een andere dag/tijd jezelf hiervoor opnieuw aan te melden. In geval van een abonnement doe je dit in dezelfde kalendermaand.

 

Je krijgt, afhankelijk van je abonnement, 4, 5 of onbeperkt lessen per kalendermaand toegewezen (gaat in op de 1e van de maand)

Haal je dus niet binnen dezelfde kalendermaand in, komt de gemiste les of lessen in het systeem van Pay 'n Plan te vervallen. 

 

Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch, via de mail of mondeling. Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

 

6. SYMPATHIEK, maar ook verplicht ;)

Mocht je een les moeten missen, kan je deze dus op een andere dag/tijd binnen een kalendermaand inhalen. 

 

Het is verplicht jezelf af te melden voor de les waarin jij niet aanwezig kan zijn, maar je wel voor aangemeld had. Óók als je je op de wachtlijst had aangemeld. Zo kan een ieder zien of er plek is in de les waarin jij niet kan.

Maar ook voor jou, dat jij kunt zien of er plek is in de les waar jij graag wilt zijn! 

Dat is niet alleen verplicht maar ook erg sympathiek voor je mede-yogi’s en zo helpen we elkaar. 

 

7. in geval van vervanging

Sama Sangha V.O.F. behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Je gaat ermee akkoord dat bij ziekte of vakantie van een docent de les kan worden overgenomen door een andere docent. Het kan zijn dat deze docent een andere vorm van yoga, of een andere bewegingsvorm aan zal bieden. Het geldende lesrooster staat altijd op de website.

 

8. opschorten abonnement

Je kan je abonnementen overleg met Sama Sangha V.O.F. opschorten bij ziekte of andere bijzondere redenen.

 

9. eigen risico & aansprakelijkheid

Deelname is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Sama Sangha V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, of één van onze andere activiteiten.

 

Sama Sangha V.O.F e/o docent(en) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten. Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dienen, ondanks dat Sama Sangha V.O.F. hiervoor niet aansprakelijk is, gemeld te worden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts. 

 

Sama Sangha is niet aansprakelijkheid voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke eigendommen. 

 

Zodra je zwanger bent, meld je dit bij je docent. Tijdens het 1e trimester an je zwangerschap zijn niet alle houdingen aan te raden. 

 

Ook andere blessures/ aandoeningen dienen van te voren uit eigen beweging aan de docent gemeld te worden.

 

10. Annuleren workshop

Annulering van workshops kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de

orde als deze annulering Sama Sangha V.O.F. heeft bereikt.

 

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop of cursus kan je kosteloos opzeggen

Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop of cursus wordt 25% van de totale kostprijs in rekening gebracht.

Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht.

Nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd.

 

De reden hiervan is dat we een workshop doorlaten gaan op basis van het aantal aanmeldingen.

 

11. annuleren 1 op 1 afspraak

Je kunt je individuele afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Wanneer je binnen 24 uur voor het begin van je individuele afspraak annuleert vindt er géén restitutie plaats.

 

12. Wijzigingen

Sama Sangha V.O.F. behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal worden gecommuniceerd op de website.

 

 De geldende prijzen staan altijd op de website.

 

 Sama Sangha V.O.F. behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

 

 Sama Sangha V.O.F. kan deze algemene voorwaarden  & privacy verklaring wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.

 


Privacy verklaring

Sama Sangha, Wilhelminastraat 13, 3271 BX te Mijnsheerenland ontvangt van u uw NAW gegevens. 

 

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wel gebruikt Sama Sangha deze gegevens om u te informeren over de Sama en al haar activiteiten. Dit doen wij via mail of via de app van Pay n Plan.
 

 

 Ook sturen wij u een een nieuwsbrief (maximaal 8 keer per jaar). 

 

 Daarnaast gebruiken we uw email-adres en telefoonnummer om u te informeren als er een les uitvalt, een docent/therapeut ziek is etc. 

 

We houden van iedere individuele behandeling die we geven een verslag bij. Deze wordt niet met derden gedeeld. Ook niet met andere therapeuten. Deze gegevens worden achter slot bewaard.

 

Deze gegevens worden bewaard zolang u niet aangeeft dat we uw gegevens moeten verwijderen. 

 

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u dit graag willen kunt u contact met ons opnemen via info @samacentrum.nl 

 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.